PALINKA Z DZIADA PRADZIADA NA ZBIOROWYM POłOWANIU NA WęGRZECH.